XI FEW
PSEW

Finalne rozstrzygnięcia w zakresie ustawy o OZE – dialog branży, Parlamentu i Rządu

Procedowany przez Sejm projekt ustawy o OZE stanowi szansę na uporządkowanie sytuacji w sektorze odnawialnych źródeł energii, dla których dotychczasowa niepewność regulacyjna stanowiła istotną barierę rozwoju. Niemniej jednak, niektóre zapisy powinny ulec daleko idącym zmianom. Zastrzeżenia branży dotyczą korekty systemu zielonych certyfikatów, dyskryminacji energetyki wiatrowej w projektowanym systemie aukcyjnym oraz konieczności stworzenia rzeczywistego okresu przejściowego.

- Będziemy nadal wnioskować na etapie prac parlamentarnych, a także w trakcie potencjalnego postępowania notyfikacyjnego dotyczącego systemu aukcyjnego w Komisji Europejskiej o zmianę niektórych zapisów, które dyskryminują sektor energetyki wiatrowej – deklaruje Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW.

 

Głównym tematem tegorocznej edycji Forum Energetyki Wiatrowej będzie wnikliwa analiza treści projektu ustawy o OZE. Do dyskusji na temat kluczowych elementów Ustawy oraz zmian w tym zakresie zaprosiliśmy przedstawicieli ministerstw oraz najważniejszych klubów poselskich odpowiedzialnych za dalsze jej losy.

 

Zapraszamy do rejestracji!

Senvion

Aktualności

06.10.2014

Rejestracja online już otwarta!

Uprzejmie informujemy, że otwarta została rejestracja na Forum Energetyki Wiatrowej.

Zarejestruj się już teraz.


 

Partnerzy medialni